Przejdź do treści


Regulamin

Nowy Sącz 15.03.2019

§ 1. Definicje pojęć

 1. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę internetową www.nowy-sacz.info
 2. Serwis – Portal internetowy działający pod adresem www.nowy-sacz.info.
 3. Właściciel serwisu – firma MACPROM z siedzibą przy ul. Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
 4. Wpis – komplet danych dotyczących Obiektu, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w Serwisie.

§ 2. Obowiązywanie niniejszego regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji.
 2. Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania to inne postanowienia Regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.

§ 3. Obowiązek przestrzegania Prawa

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów Prawa.
 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone na serwerze Serwisu oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu należą do Właściciela Serwisu i świadomie potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje wyłącznie zgodnie z Prawem.
 3. Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje Właścicielowi Serwisu, są mu przekazywane dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza Właścicielowi Serwisu posiada legalnie i iż ma prawo nimi dysponować w taki sposób.

§ 4. Dodanie Wpisu

 1. Użytkownik dodając Wpis deklaruje, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Decyzja o opublikowaniu Wpisu należy wyłącznie do Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu podejmując decyzję o opublikowaniu Wpisu, zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji.
 4. Dodanie Wpisu dotyczącego Obiektu użyteczności publicznej, nie prowadzącego działalności komercyjnej  jest darmowe (dotyczy to obiektów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym oraz poczty).
 5. Dodanie Wpisu dotyczącego Obiektu komercyjnego i jego utrzymanie w Serwisie przez pierwsze 12 miesięcy jest darmowe.
 6. Utrzymanie w Serwisie Wpisu dotyczącego Obiektu komercyjnego, po upływie 12 miesięcy jest płatne wg. cennika dostępnego na stronach Serwisu.
 7. Użytkownik dodając Wpis zobowiązany jest do dokładnego opisania proponowanego Obiektu. Konieczne jest zastosowanie poprawnych form językowych i gramatycznych.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisie zgłaszanego Obiektu.
 9. Wpis musi dotyczyć Obiektu mieszczącego się na terenie Miasta Nowego Sącza lub Powiatu Nowosądeckiego. Wpisy Dotyczące Obiektów spoza tego obszaru nie będą akceptowane.
 10. Podczas oceny Wpisu Użytkownika Właściciel Serwisu bierze pod uwagę: wartość merytoryczną Wpisu, jego przydatność dla innych Użytkowników oraz poprawność zgłaszanych danych we Wpisie.
 11. W przypadku akceptacji Wpisu, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
 12. Wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte bez powiadomienia Użytkownika zgłaszającego Wpis.
 13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dodania Wpisu lub jego usunięcia bez podania przyczyny.

§ 5. Zabronione jest dodawanie Wpisów

 1. Zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. W tym zawierających treści faszystowskie, rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści, oraz o tematyce pornograficznej lub erotycznej.
 2. Obiektów już prezentowanych w Serwisie.
 3. Obiektów nie pasujących do żadnej z kategorii wymienionych w Serwisie.
 4. Obiektów niemieszczących się na terenie Miasta Nowego Sącza lub Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. Wyróżnienie Wpisu

 1. Wyróżnienie Wpisu w danej kategorii jest płatne wg. aktualnego cennika.

§ 7. Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć dodany przez siebie Wpis z Serwisu.
 2. Usunięcie Wpisu z Serwisu, przed upływem okresu ważności wykupionego abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej, niewykorzystanej części abonamentu.

§ 8. Dane Osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem dodania Wpisu jest podanie w formularzu następujących danych osobowych: adres email, nr telefonu. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu.
 2. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Wpisów tego Użytkownika.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych odnajdziesz na stronie /polityka-prywatnosci/