Przejdź do treści

Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Prezydent Ludomir Handzel zgodnie z deklaracją złożył projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.

Przypomnijmy, że już drugi rok z rzędu Rada Miasta, głosami klubu radnych PiS-Wybieram Nowy Sącz, nie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi, który jeszcze przed głosowaniem zapowiedział, że w takim przypadku sam złoży projekt uchwały w sprawie referendum. – Może mieszkańcy zadecydują, że należy odwołać zarówno prezydenta, jak i radę miasta? Wtedy poddamy się tej weryfikacji. Najważniejszej weryfikacji bo przeprowadzonej przez samych mieszkańców – mówił Ludomir Handzel.

Teraz decyzja o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta leży po stronie radnych. Jednak już samo nieudzielenie wotum zaufania i absolutorium prezydentowi wywołało lawinę krytyki pod adresem radnych z klubu PiS-Wybieram Nowy Sącz. Grupa mieszkańców zapowiedziała nawet powołanie Komitetu Referendalnego Odwołującego Radę Miasta w Nowym Sączu. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano w poniedziałek 13 lipca o godz.17:30 pod nowosądeckim Ratuszem. https://www.facebook.com/groups/ForumNowySacz/permalink/3220052204723274/