Przejdź do treści

Rada Pożytku Publicznego rozpoczęła pracę

Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana na 3-letnią kadencję, a na jej przewodniczącego wybrano Edwarda Ciągło – członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Wiceprzewodniczącą Rady została Urszula Potoniec-Mędoń, a sekretarzem Elżbieta Bobak.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Rady Powiatu Nowosądeckiego: Marta Adamczyk i Antoni Poręba; przedstawiciele Zarządu Powiatu Nowosądeckiego: Antoni Koszyk i Edward Ciągło; przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: Anna Pych – przedstawicielka Fundacji „Będzie Dobrze”, Urszula Potoniec-Mędoń – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”, Elżbieta Bobak – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, Adam Waśko – przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego „ALF”.
Podczas dzisiejszego spotkania, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył akty powołania poszczególnym członkom Rady.

(olsz)/Fot. Maria OlszowskaFot. Maria Olszowska