Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak napisał do Pani premier Ewy Kopacz w sprawie „Ekspresówki do Brzeska”

Opublikowano 22 stycznia 2015 przez
Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak napisał do Pani premier Ewy Kopacz w sprawie „Ekspresówki do Brzeska”

Prezydent Nowego Sącza zwrócił się między innymi do Pani premier Ewy Kopacz, ministra Infrastruktury i Rozwoju, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad a także marszałka Województwa Małopolskiego, w swoim piśmie wyraził głębokie zaniepokojenie wynikające z rozbieżności pomiędzy zapisami podpisanego w dniu 13 listopada 2014 r. w Krakowie tak zwanego Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski, a projektem rządowym „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023” opublikowanym w dniu 22 grudnia 2014 r. W projekcie tym nie uwzględniono realizacji drogi ekspresowej prowadzącej z Nowego Sącza do Brzeska co w praktyce może oznaczać brak możliwości finansowania tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2023 r.

Brak zapisu o realizacji drogi ekspresowej z Nowego Sącza do Brzeska w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023” może oznaczać że była to jedynie obietnica przedwyborcza.