Przejdź do treści


Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie delegatem Związku Powiatów Polskich

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - foto. UMNS

Podczas wczorajszych obrad Rada Miasta Nowego Sącza, radni zadecydowali że Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel będzie delegatem Związku Powiatów Polskich.
Kandydaturę prezydenta Ludomira Handzla na tę funkcję, przedstawił przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej Maciej Prostko. – Konieczność desygnowania delegata miasta Nowy Sącz na Związek Powiatów Polskich wynika z faktu, iż do tej pory tym delegatem był pan prezydent Ryszard Nowak, którego kadencja wygasła 16 listopada bieżącego roku. Proponuje się zatem powołanie obecnie urzędującego prezydenta, pana Ludomira Handzla – powiedział Maciej Prostko.

Prezydenta zarekomendował również jego zastępca, Artur Bochenek. – Prezydent Ludomir Handzel wyraża on zgodę na kandydowanie, zostało to z nim uzgodnione. Myślę, że miłym gestem w kierunku prezydenta będzie kontynuowanie tradycji, że to właśnie prezydent jest delegowany, bo on najlepiej zna problemy miasta – mówił zastępca prezydenta Artur Bochenek.
Rada Miasta przyjęła uchwałę wymaganą większością głosów. 19 radnych było za, przeciw 0, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Związek Powiatów Polskich – jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.
Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

/foto. UMNS