Przejdź do treści


Prezydent Miasta zaprasza do wzięcia udziału w obradach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty

Magdalena Majka drugi zastępca prezydenta Nowego Sącza - foto. UMNS

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel zaprasza do wzięcia udziału w obradach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w sali reprezentacyjnej im. St. Małachowskiego w Ratuszu.

Prezydent Ludomir Handzel oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska do udziału w obradach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty zaprosili przedstawicieli placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z Nowego Sącza: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a także następujących placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pałacu Młodzieży, Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego. Ponadto wysłano zaproszenie do Rad Rodziców, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza radnego Grzegorza Ledzińskiego i Związków Zawodowych: ZNP i „Solidarności”
Osoby spoza tych zaproszonych, zainteresowane udziałem w debacie, proszone są o kontakt z Wydziałem Edukacji i Wychowania: tel.: 18 414 13 70, e-mail: asopata@nowysacz.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 lutego. Pierwsze pięć osób z poszczególnych grup zostanie zaproszonych na obrady 4 lutego.

– Pomysł wywodzi się z okresu kampanii wyborczej, kiedy to prezydent Ludomir Handzel zapowiadał zorganizowanie takiego stołu. Źródła pomysłu są głębsze. Uważamy, że taka debata jest potrzebna, że wszystkie środowiska związane z oświatą w Nowym Sączu, mamy tu na myśli przedstawicieli wszystkich instytucji edukacyjnych, również rodziców, związków zawodowych, pracowników obsługi, powinny mieć szansę, aby się spotkać i porozmawiać. Jest to część zamysłu prowadzenia polityki lokalnej w Nowym Sączu. Chcemy, żeby o ważnych sprawach mówiło się otwarcie. Zaprosiliśmy do udziału osoby ze środowisk, które są naszym zdaniem naturalnym uczestnikiem takiego okrągłego stołu, takiej debaty – mówi zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka.

/źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza