Przejdź do treści


Prezydent Ludomir Handzel wzywa prezesów Sądeckich Wodociągów do ustąpienia ze stanowisk

źródło: UM NS

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego zwołanego w wyniku zapowiedzianych przez zarząd spółki Sądeckie Wodociągi podwyżek za wodę i odprowadzanie ścieków, Prezydent Ludomir Handzel wezwał publicznie prezesów Sądeckich Wodociągów do ustąpienia z zajmowanych stanowisk. Zdaniem prezydenta Handzla prezesi Sądeckich Wodociągów uprawiają politykę kosztem mieszkańców Nowego Sącza.

Prezydent Ludomir Handzel przekonywał, że decyzja Rady Miasta o przesunięciu części środków z dopłat do taryf na ratowanie spółki NOVA miała solidne podstawy ekonomiczne – To nie są decyzje, które były oderwane od finansowej rzeczywistości. Amortyzacja Sądeckich Wodociągów rocznie to 14 mln złotych, natomiast raty kredytów, które są do spłacenia to jest 12 mln złotych. Dodatkowo Sądeckie Wodociągi wypracowały olbrzymi zysk, prawie 7 mln złotych. Nie jest celem spółki komunalnej wypracowywanie zysku, a dostarczanie mieszkańcom usług komunalnych w jak najniższej cenie.

Prezydent Ludomir Handzel podkreślał, że zrobi wszystko by miasto odzyskało kontrolę nad swoją spółką. – Mieszkańcy nie mają żadnego przedstawiciela w radzie nadzorczej i zarządzie Spółki i nie jesteśmy w stanie zorientować się dlaczego takie działania są podejmowane. Liczby mówią same za siebie i wystarczy nam niższy zysk Sądeckich Wodociągów i niższe ceny za wodę i ścieki. Takie jest zamierzenie moje jako prezydenta i rady miasta, która podjęła takie decyzje.

Podczas briefingu zaprezentowano także porównanie cen wody i ścieków w 2019 roku 28 miastach w Polsce.

/źródło: UM NS