Przejdź do treści


Prezydent Handzel: Poprawki radnych demolują budżet miasta na 2021 rok

Na środowej konferencji prasowej Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wraz z grupą radnych przedstawił konsekwencje przyjęcia budżetu na 2021 rok wraz z poprawkami zgłoszonymi przez radną Teresę Cabałę.

Przypomnijmy, poprawki do przyszłorocznego budżetu przygotowanego przez Prezydenta Ludomira Handzla złożyła radna Teresa Cabała. Następnie 12 radnych z klubu PiS – “Wybieram Nowy Sącz”, posiadającego większość  w Radzie Miasta, przegłosowało budżet wraz z poprawkami.

– Decyzja większości Rady Miasta, która przyjęła budżet z poprawką tak naprawdę demoluje budżet miasta na 2021 rok. To atak na samorząd, na normalną strukturę, gdzie to Prezydent mający największy mandat wskazuje kierunki rozwoju miasta. – Mówi Ludomir Handzel, podkreślając, że zmiany w przyszłorocznym budżecie miasta przegłosowane przez radnych z klubu PiS – “Wybieram Nowy Sącz” to ubezwłasnowolnienie Prezydenta oznaczające dla mieszkańców: brak krytego lodowiska, zagrożenie dla budowy Stadionu Miejskiego, rozchwianie spółki MPK w celu likwidacji Karty Nowosądeczanina oraz zniszczenie życia społecznego w mieście poprzez likwidację środków na wydarzenia kulturalne.

Jak zaznaczył radny Józef Hojnor, zmiany do budżetu przegłosowane przez radnych nie są poparte analizą inżynierską ani finansową i prowadzą do paraliżu miasta.

Przykładem zadań, na które w myśl poprawki zgłoszonej przez radną Teresę Cabałę zabezpieczono środki w budżecie na 2021 rok jest np. budowa chodnika przy ul. Bolesława Prusa i ul. Tarnowskiej. Inwestycje te nie posiadają wymaganej dokumentacji a opracowanie projektów i dopełnienie  niezbędnych formalności to proces, na który potrzeba co najmniej 2 lat.

– Mrozi się 4,5 mln. złotych w budżecie bez możliwości wydania na inne cele, które zostały przygotowane pod względem formalnym, wystarczy wystąpić o pozwolenie na budowę i je realizować. To jest zatrzymywanie miasta w normalnym rozwoju – mówi radny Józef Hojnor, który podkreśla, że radni nie przyszli do ratusza po to, żeby zaspokajać swoje ambicje tylko aby z służebnością w stosunku do potrzeb wykonywać swoje zadania.

Z kolei radny Leszek Zegzda zwrócił uwagę, że poprawka radnych ograniczyła do zera wydatki na promocję miasta, w tym wydarzeń w których uczestniczą mieszkańcy.

– Nie ma innego wytłumaczenia, jak czysta złośliwość. – Komentuje radny Leszek Zegzda, który wyraził nadzieję, że decyzja radnych zostanie objęta refleksją.