Przejdź do treści


Prezydent Handzel: Nie pozwolę na to, aby za pomocą nowosądeckich dzieci uprawiać politykę

Foto UMNS

Podczas dzisiejszego spotkania z mediami Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz jego zastępca Magdalena Majka i dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska zaprezentowali raport o stanie sądeckich szkół w kontekście planowanych zmian w ich strukturze organizacyjnej.

W raporcie przygotowanym przez Wydział Edukacji i Wychowania znalazły się dane demograficzne oraz kwestie związane z wydatkami ponoszonymi przez Urząd Miasta Nowego Sącza na finansowanie sądeckiej oświaty.

– Rok 2019 będzie bardzo trudny dla sądeckiej oświaty, ponieważ zbiegają się dwa roczniki, które kończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum i rozpoczynają naukę w szkole średniej. Przed urzędnikami duże wyzwanie, aby zorganizować pracę w szkołach. Czas grudnia i stycznia był czasem szybkiej analizy, która doprowadziła do przedstawienia sytuacji sieci szkół w Nowym Sączu, a ta nie jest właściwa. Wielokrotnie nie reagowano na potrzeby, nie dokonywano wyprzedzająco zmian lub nie były one trafione. Nie reagowano na uwagi zgłaszane przez nauczycieli i rodziców. Takim przykładem jest likwidacja Szkoły Podstawowej nr 19 na osiedlu Millenium, gdzie mieszka, w niedalekiej odległości, blisko 6 tys. osób – mówił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Prezydent omawiając raport podkreślił jakie kwoty miasto Nowy Sącz przeznacza na edukację każdego dziecka. – Średnio w Nowym Sączu do edukacji jednego dziecka dokładamy kwotę 1727 zł, w SP nr 2 – 1312 zł. Natomiast w SP nr 1 jest to kwota 10 tys. 812 zł. (…) Jeżeli mamy informację, że w ciągu najbliższych 6 lat będziemy musieli do tej szkoły dopłacić 8 mln zł, to pojawia się pytanie, czy nie lepiej przeznaczyć te środki na inne cele związane z oświatą – podkreślił prezydent.

Zastępca prezydenta Nowego Sącza Magdalena Majka - foto. UMNS

Głos zabrała także Magdalena Majka zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza – Będziemy dążyli do racjonalizacji sieci szkół (…) Nie wycofujemy się również z innych pomysłów, do których dążyliśmy, czyli dążenia do tego, aby gimnastyka korekcyjna odbywała się jak najbliżej dzieci, które jej potrzebują.

Prezydent Ludomir Handzel podsumował spotkanie stwierdzając, że nie pozwoli na to, aby za pomocą nowosądeckich dzieci uprawiać politykę. – Na to nie będzie mojej zgody.

Oto slajdy zaprezentowane dziennikarzom w trakcie dzisiejszego spotkania w Ratuszu:

/źródło: UM NS