Przejdź do treści


Pożary suchych traw na Sądecczyźnie

Pożar suchej trawy - foto. KMPSP Nowy Sącz

Ostatni tydzień był bardzo pracowity dla sądeckich Strażaków, którzy w związku z skutkami silnego wiatru interweniowali ponad trzysta razy. Strażacy jednocześnie musieli walczyć z pożarami suchych traw.

Od dawna wiadomo że, wypalanie traw nie jest korzystne dla gleby i stanowi poważne zagrożenie pożarowe, jednak mimo tego każdego roku strażacy walczą z falą pożarów suchych traw. W ostatnim tygodniu powstało ich aż 50.

Kary za wypalanie traw
Wypalanie traw jest zabronione, kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Od roku do lat 10 pozbawienia wolności grozi rolnikowi, jeżeli wypalanie traw skończy się pożarem okolicznych zabudowań, zagrażającym życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Karę na podstawie nie przestrzegania dobrej kultury rolnej może nałożyć na rolnika również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Karą za wypalanie traw może być zmniejszenie dopłat przysługujących za dany rok o ok. 3%. Sankcja ta nie jest jednak stała i zostaje określona indywidualnie przy każdym przypadku wypalania traw. W zależności od stopnia winy rolnika, może być podwyższona nawet do 5% lub obniżona do 1%. Jeżeli rolnik uporczywie i celowo wypalał trawy, ARiMR może całkowicie pozbawić rolnika dopłat bezpośrednich za dany rok.