Przejdź do treści


Powiat wydaje miliony!

Remont w Ptaszkowej - Fot. Maria Olszowska

– Trwa przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna – mówi starosta Marek Pławiak. – Prace nie były proste. Trzeba było zrobić stabilizację podbudowy drogi. Wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą na całym odcinku. Jutro (1 czerwca 2017 r.) na remontowanym odcinku przebiegającym przez Siołkową, będzie układana warstwa ścieralna nowej nawierzchni bitumicznej i dlatego trasa będzie nieprzejezdna od godziny 8 do 18. – Wartość remontu drogi to ponad 610 tysięcy złotych – mówi Antoni Poręba, radny powiatowy i przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Pomoc finansowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 389.366 złotych. Termin zakończenia zadania został ustalony na 30 czerwca 2017 roku. – W najbliższym czasie, w Siołkowej, zostanie też wybudowany chodnik w miejscu, gdzie obecnie jest most i zwężenie drogi – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Miejsce to stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla dzieci chodzących tamtędy do szkoły, do przedszkola, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które mają siedzibę w pobliżu feralnego przejścia. Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów związana z budową chodnika na długości ponad 800 metrów w miejscowości Ptaszkowa. – Wykonane już zostały roboty ziemne oraz odwodnienie na całym odcinku. Rozpoczęto układanie krawężników i nawierzchni chodnika – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Wartość robót to ponad 710 tysięcy złotych. Gmina Grybów dofinansowuje inwestycję przekazując ponad 355 tysięcy złotych. Te inwestycje to tylko niewielki wycinek prac prowadzonych na terenie całej Sądecczyzny i finansowanych z budżetu Powiatu. [gallery link="file" ids="6412,6413,6414"]

(olsz) Fot. Maria Olszowska

]]>