Powiat wydaje miliony!

Powiat wydaje miliony!
Remont w Ptaszkowej - Fot. Maria Olszowska

Remonty dróg, mostów i chodników pochłaniają rocznie wiele milionów złotych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny i turystów, którzy odwiedzają nasz region. Teraz też trwają remonty na kilku drogach.

– Trwa przebudowa drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna – mówi starosta Marek Pławiak. – Prace nie były proste. Trzeba było zrobić stabilizację podbudowy drogi. Wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą na całym odcinku.

Jutro (1 czerwca 2017 r.) na remontowanym odcinku przebiegającym przez Siołkową, będzie układana warstwa ścieralna nowej nawierzchni bitumicznej i dlatego trasa będzie nieprzejezdna od godziny 8 do 18.

– Wartość remontu drogi to ponad 610 tysięcy złotych – mówi Antoni Poręba, radny powiatowy i przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego. – Pomoc finansowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 389.366 złotych. Termin zakończenia zadania został ustalony na 30 czerwca 2017 roku.

– W najbliższym czasie, w Siołkowej, zostanie też wybudowany chodnik w miejscu, gdzie obecnie jest most i zwężenie drogi – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Miejsce to stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla dzieci chodzących tamtędy do szkoły, do przedszkola, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które mają siedzibę w pobliżu feralnego przejścia.

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów związana z budową chodnika na długości ponad 800 metrów w miejscowości Ptaszkowa.

– Wykonane już zostały roboty ziemne oraz odwodnienie na całym odcinku. Rozpoczęto układanie krawężników i nawierzchni chodnika – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk. – Wartość robót to ponad 710 tysięcy złotych. Gmina Grybów dofinansowuje inwestycję przekazując ponad 355 tysięcy złotych.

Te inwestycje to tylko niewielki wycinek prac prowadzonych na terenie całej Sądecczyzny i finansowanych z budżetu Powiatu.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska

Tagi: ,