Przejdź do treści


Powiat Nowosądecki otrzymał blisko 3 miliony na realizację inwestycji drogowych

Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnych inwestycji drogowych - fot. Maria Olszowska

Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 940 262 zł na realizację inwestycji drogowych. Uroczyste przekazanie umów z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020” odbyło się dzisiaj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

Dziękujemy za wsparcie – powiedział starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zmodernizować bardzo ważne dla mieszkańców fragmenty dróg. Przyczyni się to na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Złożyliśmy do oceny trzy projekty i wszystkie otrzymały wymagana punktację – świadczy to o naszym bardzo dobrym przygotowaniu się do rywalizacji o środki z PROW.

W ramach ogłoszonego naboru w całej Małopolsce złożono 291 wniosków, z czego na listę rankingową zakwalifikowało się 113 projektów, w tym projekt Powiatu Nowosądeckiego na realizację trzech zadań

Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na realizację trzech zadań w 2017 r.:

  • przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste (wysokość dofinansowania 457.225 zł, całkowita wartość zadania – 728.814 zł),
  • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna (wysokość dofinansowania 797.976 zł, całkowita wartość zadania – 1.254.089 zł),
  • przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (wysokość dofinansowania 1.685.061 zł, całkowita wartość zadania –
    2.648.220 zł).

W sumie, gminy i powiatu Subregionu Sądeckiego i Podhalańskiego otrzymały ponad 39,2 mln zł, które będą przeznaczone na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Umowy gwarantujące wsparcie finansowe przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wręczał dzisiaj wicemarszałek Stanisław Sorys, Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Urszula Nowogórska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego i radny wojewódzki Stanisław Pasoń.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
fot. Maria Olszowska