Przejdź do treści


Powiat Nowosądecki: Chodniki pół na pół

Komfortowo dla kierowców, bezpiecznie dla mieszkańców - Fot. Maria Olszowska

W kilku miejscowościach Powiatu Nowosądeckiego trwa budowa chodników. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, inwestycje są finansowane pół na pół- 50 % kosztów pokrywa Powiat, a 50% – gmina. Gminy finansują także przygotowanie dokumentacji technicznej.

– To inwestycje w bezpieczeństwo – podkreśla starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Mamy wiele zgłoszeń o potrzebie budowy chodników w różnych miejscach, ale zawsze jedziemy, aby zweryfikować te dane. W pierwszej kolejności budujemy chodniki tam, gdzie istnieje poważne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci i młodzieży.

Trwa więc budowa chodnika w Chomranicach (droga powiatowa Limanowa – Chełmiec). Wartość zadania – 858.723,15 zł, w tym pomoc finansowa gminy Chełmiec – 482.223,81 zł. Zaawansowanie robót to obecnie około 60%.

– Chodnik powstaje też w Ptaszkowej, w ciągu drogi Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów – mówi wicestarosta Antoni Koszyk. – Wartość zadania to ponad 710 tysięcy złotych, w tym pomoc finansowa gminy Grybów to ponad 355 tysięcy złotych. Ułożono już nawierzchnię chodnika na długości około 400 metrów. Wykonano też krawężniki i obrzeża na całej długości, kanalizację opadową i zabezpieczono skarpy.

Kolejne inwestycje:

  • Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowości Podrzecze. Wartość zadania – 680 tysięcy zł, w tym z pomocy finansowej gminy Podegrodzie – 380 tysięcy zł. Wykonano niemalże cały zakres robót;
  • Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowości Wojnarowa. Wartość zadania – 768.322,12 zł, w tym z pomocy finansowej gminy Korzenna – 468.322,12 zł. Termin zakończenia prac – wrzesień 2017 r.

Zostało również zakończonych kilka postępowań przetargowych na budowę chodników. Niebawem prace rozpoczną się w miejscowościach:

  • Podole Górowa (w ciągu drogi powiatowej Niecew – Podole Górowa). Wartość zadania – 635.520,74 zł, w tym z pomocy finansowej gminy Gródek nad Dunajcem – 335.520,74 zł. Dodatkowo zostanie wybudowana zatoka autobusowa;
  • Kamionka Wielka (w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka). Wartość zadania – 175.037,40 zł, w tym z pomocy finansowej gminy Kamionka Wielka – 87.518,00 zł;
  • Piwniczna – Łomnica – wartość zadania – 422.965,30 zł, w tym z pomocy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój – 211.482,00 zł;

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu wykonał chodnik na długości 400 metrów w ciągu drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa z materiałów przekazanych przez gminę Łącko, a także rozpoczął budowę chodnika w Barcicach w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice na długości 100 metrów z materiałów zabezpieczonych przez gminę Stary Sącz. Ponadto zostały zawarte umowy z Miastem i Gminą Piwniczna – Zdrój o pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Piwniczna – Łomnica oraz z gminą Grybów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna i gminą Nawojowa na remont drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska