Porozumienie samorządów w sprawie przebiegu „Sądeczanki”

Opublikowano 25 maja 2019 przez
Porozumienie samorządów w sprawie przebiegu „Sądeczanki”
Sądeczanka wizualizacja

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel przesłał Ministrowi Infrastruktury, Andrzejowi Adamczykowi, kopię wspólnego stanowiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego oraz Starosty Nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie przebiegu korytarza drogi krajowej DK75 („Sądeczanki”), przyjętego 20 maja 2019 r., w którym wyrażone zostało poparcie dla propozycji uzgodnionej przez jednostki samorządu terytorialnego podczas spotkania w Iwkowej dnia 4 kwietnia 2019 roku.

W dokumencie czytamy, że podpisujący „w pełni popierają i wyrażają zadowolenie z przyjętego w Iwkowej wspólnego stanowiska jednostek samorządu terytorialnego z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie przebiegu korytarza drogi krajowej DK 75”.

– Jest to niezwykle silny wyraz solidarności i jedności samorządowców Sądecczyzny w dążeniu do poprawy stanu skomunikowania naszego regionu z resztą Polski – uważa prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

/źródło: UM NS