Przejdź do treści


Ponad pięciu milionów złotych na remonty dróg powiatowych i budowę chodników

Budowa chodników - Fot. Archiwum PZD

Władze Powiatu Nowosądeckiego pozyskały na remonty dróg i budowę chodników ponad pięciu milionów złotych.Powiat otrzymał dotację na wszystkie pięć zadań, na które zostały złożone wnioski:

  • remont drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad w miejscowości Wielogłowy i Dąbrowa (dł. 800 m);
  • remont drogi powiatowej Korzenna – Krużlowa w miejscowości Korzenna i Krużlowa Niżna (dł. 2950 m);
  • remont drogi powiatowej Lipnica Wielka – Bukowiec (dł. 1240 m);
  • remont drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka w miejscowości Wawrzka (dł. 200 m);
  • odbudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce w miejscowości Sienna w postaci obiektu mostowego.

Kolejna promesa na kwotę 160 tys. zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w miejscowości Michalczowa”.

W ostatnich dniach podpisano umowy z wykonawcami m.in. na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Jazowsko – Obidza zlokalizowanej przy istniejącym moście w Obidzy. Wartość robót budowlanych to 250 tys. zł, a termin zakończenia prac – lipiec 2019 r. W lipcu tego roku ma się też zakończyć budowa chodnika wraz z kanalizacją (dł. 332 m) w Wielogłowach. Wartość robót: 370 tys. zł. Realizacja zadania jest współfinansowana przez gminę Chełmiec w wysokości 170 tys. zł (50%).

Trwają prace na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na rozbudowę drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad obejmującej budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz przebudową i rozbudową dojazdów. Wartość prac projektowych: 57 tys. 195 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych to wrzesień 2019 roku.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił ponadto przetargi na roboty drogowe:

  • Remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka, gmina Kamionka Wielka na długości 500 m wraz z budową chodnika na długości 370 m. Termin realizacji zadania do 30 lipca 2019 r. Budowa chodnika będzie współfinansowana przez gminę Kamionka Wielka w wysokości 50% kosztów robót budowlanych;
  • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec na długości 375 m w miejscowości Chełmiec. Termin realizacji zadania do 31 lipca 2019 r. Budowa chodnika będzie współfinansowana przez gminę Chełmiec w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

/(olsz) /Fot. Archiwum PZD – Budowa chodnika Wielogłowy – Ubiad