Przejdź do treści


Ponad 14 mln złotych na cyfryzacje zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

Projekt „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” złożony o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymał najwyższą liczbę punktów i został wybrany do dofinasowania w wysokości 14 393 897,51 zł!

Celem projektu jest wdrożenie procesu udostępniania mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej e-usług wytworzonych w oparciu o zmodernizowane dane zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Projekt obejmuje: cyfryzację dokumentów analogowych, poprawę jakości map ewidencyjnych oraz modernizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków, jak również wdrożenie rozwiązań informatycznych pozwalających następnie na zdalny dostęp (za pomocą Internetu) do danych zgromadzonych w systemach.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu