Przejdź do treści


Ponad 11 litrów krwi zebrano podczas XIV edycji akcji „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew”

Akcja „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” - foto. KMPSP Nowy Sącz

Wczoraj w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyła się kolejna akcja poboru krwi pod nazwą “Ognisty Ratownik- Gorąca Krew”. Udało się zebrać 11 litrów tego bezcennego daru.

Celem akcji było pozyskanie krwi dla jak największej liczby potrzebujących głównie poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz nieszczęśliwych zdarzeniach losowych. – Pomagamy nie tylko ofiarom wypadków, ale wszystkim potrzebującym mając na uwadze, że kiedyś sami możemy potrzebować takiego daru serca. Rodzaj niebezpieczeństwa, z jakim stykamy się w codziennej misji zawodowego strażaka zobowiązuje do szeroko pojętego humanitaryzmu na rzecz drugiego człowieka i propagowania idei niesienia pomocy nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, ale również w szeroko rozumianych akcjach. – mówią sądeccy strażacy.

Gotowość oddania krwi zgłosiły 34 osoby. Niestety z różnych przyczyn 9 osób, które zgłosiły chęć oddania krwi nie mogło jej oddać. Ostatecznie dokonano 25 pobrania – co stanowi 11,25 l. pełnej krwi. – Tak dobry wynik zawdzięczamy m.in. strażakom ochotnikom oraz zawodowym jak również mieszkańcom z terenu działania naszej komendy – podkreślają sądeccy strażacy.

/źródło: KMPSP Nowy Sącz