Przejdź do treści


Polskie samorządy Solidarne z Ukrainą

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w imieniu zrzeszonych samorządów stanowczo potępiła barbarzyńską napaść na Ukrainę i bezprawne działania Rosji gwałcące prawo międzynarodowe i pokój w Europie. Wystosowała również apel, w którym wezwała wszystkie polskie i europejskie samorządy do solidarności z Ukrainą oraz do przygotowania na przyjęcie uchodźców wojennych.