Przejdź do treści


Policjanci z kamerami już w Nowym Sączu

Policjanci z kamerami - foto. KMP Nowy Sącz

Od dziś będzie można spotkać funkcjonariuszy z kamerami osobistymi przy mundurze, które będą rejestrowały obraz i dźwięk z interwencji.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu jako pierwsza jednostka w garnizonie małopolskim otrzymała do użytkowania kamery nasobne, bo tak fachowo nazywa się ten sprzęt. Po wdrożeniu systemu ich obsługi urządzenia trafiły do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji i od dzisiaj będą używane w codziennej służbie.
Głównym celem wykorzystywania kamer jest transparentność policyjnych działań oraz ochrona obywateli, ale także ochrona prawna dla samych funkcjonariuszy. Zarejestrowany materiał audio-wideo będzie można wykorzystać np. w prowadzonych postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia czy dyscyplinarnych.

Nowoczesne kamery osobiste zostały zakupione przez Komendę Główną Policji. Kolejną jednostką w Małopolsce przewidzianą do wyposażenia w te rejestratory jest Komenda Miejska Policji w Krakowie. Docelowo – zgodnie z Programem Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020 – wszystkie komendy miejskie i powiatowe w całym kraju zostaną objęte tym systemem.

/źródło: KMP Nowy Sącz