Przejdź do treści


Policjanci podsumowali bezpieczeństwo na drogach Sądecczyzny w 2020 roku

Samochody po wypadku drogowym - fot. KMP Nowy Sącz

W 2020 roku na drogach Sądecczyzny doszło do 2580 zdarzeń drogowych, w tym: 331 wypadków, w których 10 osób zginęło a 400 zostało rannych.

Do największej liczby zdarzeń drogowych doszło na drogach powiatu – 218 wypadków i 1135 kolizji. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, na terenie powiatu odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 63 i zgłoszonych kolizji o 73.  

W 2020 roku na ulicach miasta Nowego Sącza odnotowano 113 wypadki i 1114 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, na ulicach miasta odnotowano spadek wypadków drogowych o 57 i zgłoszonych kolizji o 185.

Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych

Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych na Sądecczyźnie to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 99 wypadków i 409 kolizji, nadmierna prędkość – 95 wypadków i 283 kolizje, nieprawidłowe manewry – 43 wypadki i 645 kolizji, niezachowanie należytego odstępu – 29 wypadków i 439 kolizji, nietrzeźwość kierującego – 31 wypadków i 56 kolizji.

Piesi byli sprawcami 6 wypadków i 4 kolizji drogowych, a powodowali je najczęściej z w wyniku wejście na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem – 4 wypadki i 1 kolizja, wejście zza przeszkody, pojazdu  – 1 wypadek, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek i 1 kolizja (w tym nietrzeźwość pieszego – 1 wypadek i 1 kolizja).

Miejsca w których najczęściej dochodziło do kolizji i wypadków drogowych

Na drogach krajowych odnotowano 63 wypadki. W tych zdarzeniach 2 osoby zginęły, a 81 zostało rannych. Największe zagrożenie odnotowano na drodze krajowej nr 75: Witowice – Krzyżówka, gdzie doszło do 36 wypadków i 193 kolizji drogowych.

 Na drogach wojewódzkich odnotowano 37 wypadków i 182 kolizje drogowe. Największe zagrożenie wystąpiło na drodze wojewódzkiej nr 969 gdzie doszło do 13 wypadków i 73 kolizji drogowych oraz na drodze nr 971, gdzie doszło do 13 wypadków i 37 kolizji drogowych.

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. ulicach Nowego Sącza:

 • Lwowska –  17 wypadków i 84 kolizji,
 • Piłsudskiego – 11 wypadków i 79 kolizji,
 • Prażmowskiego – 7 wypadków i 40 kolizji,
 • Węgierska  –  6 wypadków i 71 kolizji,
 • Tarnowska –  6 wypadków i 59 kolizji.

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. skrzyżowaniach w Nowym Sączu:

 • Młyńska – Kilińskiego – Narwiku – Krańcowa (3  wypadki i 29 kolizji).
 • Królowej Jadwigi – Piłsudskiego – Prażmowskiego – Kilińskiego (3 wypadki i 20 kolizji)

Jak się zachować podczas wypadku drogowego:

 • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
 • Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
 • Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku  (m.in. nie przemieszczać pojazdów).
 • Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub policjantów.

Jak się zachować podczas kolizji drogowej:

 • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
 • Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
 • Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
 • Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji – do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.
 • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub policjantów.

/źródło: KMP Nowy Sącz