Przejdź do treści

Policjanci kontrolują pojazdy komunikacji zbiorowej i przewoźników prywatnych

Policjanci kontrolują pojazdy komunikacji zbiorowej - fot. KMP Nowy Sącz

W związku z wejściem w życie nowych zasad bezpieczeństwa, policjanci ruchu drogowego kontrolując pojazdy zwracają szczególną uwagę na powód poruszania się po drodze oraz liczbę osób znajdujących się w pojazdach komunikacji zbiorowej i przewoźników prywatnych.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Ten wymóg został rozszerzony także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny (np. dowóz do pracy w sposób zorganizowany) i przewoźników prywatnych. Dla przykładu – jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść 10 osób.

To ograniczenie weszło w życie w czwartek, 2 kwietnia, ale nie dotyczy pojazdów osobowych.

Takie działania będą realizowane również w najbliższy weekend, a dokładnie 3 i 4 kwietnia, po obu stronach pętli popradzkiej. Dodatkowo, na Krzyżówce i w Rytrze zorganizowane zostaną dwa posterunki stałe, co oznacza, że policjanci ruchu drogowego będą w tych miejscach pełnić służbę cały dzień.

Pamiętajmy, że w dalszym ciągu nie można wyjść z domu, poza trzema wyjątkami: dojazdem do i z pracy, wolontariatem w ramach walki z koronawirusem oraz w celu załatwienia spraw niezbędnych do życia codziennego. Nowe wytyczne nie przewidują zatem wyjazdu na weekend w celach rekreacyjnych.

Wszystkie działania prowadzone przez policjantów mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się epidemii.

/źródło: KMP Nowy Sącz