Przejdź do treści


Podsumowanie roku przez sądeckich policjantów

Fot. KMP Nowy Sącz

Dzisiaj (15 stycznia) w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinspektora dra Krzysztofa Pobuty oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka i Starosty Nowosądeckiego – Marka Pławiaka, sądeccy policjanci podsumowali rok 2017.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosław Tokarczyk, który przywitał szanownych gości oraz kadrę kierowniczą jednostki, po czym przystąpił do omówienia stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego w roku 2017.

Podczas odprawy komendant zwrócił uwagę na utrzymanie ilości wszczętych postępowań na poziomie roku 2016 (3643 w roku 2017 i 3612 w roku 2016), zaznaczając jednakże, że pod tym kątem odnotowano znaczny spadek w odniesieniu do lat ubiegłych (3997 w roku 2015, 4427 w roku 2014 czy 5141 w roku 2013). Komendant podkreślił ponadto, że niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność (w roku 2017 na poziomie 87,5 %), co oznacza, że w prawie dziewięćdziesięciu procentach przestępstw sprawca zostaje wykryty i ponosi konsekwencje swoich czynów. Jest to istotny wskaźnik, który poprzez wymierny efekt jakim jest ujęcie sprawcy, przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i na budowę pozytywnego wizerunku formacji, dzięki któremu wzrasta zaufanie społeczeństwa do Policji.

Podczas omawiania stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie działania sądeckiej Policji, komendant poświęcił uwagę również analizie sytuacji panującej na drogach. Omawiając liczbę zdarzeń drogowych podkreślił, że wzrosła liczba zabitych w wypadkach drogowych w odniesieniu do roku 2016 (o 7 więcej) i do roku 2015 (o 2 więcej), podobnie jak liczba wypadków i kolizji drogowych. W swoim przemówieniu komendant gwarantował również, że tak jak do tej pory, policjanci będą konsekwentnie wykluczać z ruchu użytkowników stwarzających niebezpieczeństwo na drodze, a szczególnie nietrzeźwych kierowców. Dlatego tylko w roku 2017, policjanci przeprowadzili 204 748 pomiarów w zakresie kontroli stanu trzeźwości, czego efektem było ujawnienie 529 nietrzeźwych kierujących, co zapewne w znaczący sposób zredukowało liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Policjanci dbali również o bezpieczeństwo uczestników wielu imprez, które w ubiegłym roku odbywały się na Sądecczyźnie. Łącznie w roku 2017 zabezpieczali i czuwali nad zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas 154 wydarzeń kulturalnych i sportowych, które w zdecydowanej większości były imprezami masowymi. Co niezwykle istotne, w roku 2017 nie odnotowano żadnego zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego. Ponadto, tylko w roku ubiegłym, sądeccy policjanci podjęli prawie 48 tysięcy interwencji (o 2736 interwencji więcej niż w roku 2016).

W ubiegłym roku sądeccy policjanci przeprowadzili 1730 prelekcji i spotkań z dziećmi i pedagogami oraz mieszkańcami miasta i powiatu, których celem było promowanie bezpiecznych zachowań, jak również zorganizowali międzynarodową konferencję pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – narkotyki, a prawo”.

W swoim przemówieniu komendant dziękował Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi i Staroście Nowosądeckiemu Markowi Pławiakowi za wsparcie finansowe w zakresie zakupu samochodów służbowych i sprzętu służącego policjantom. – Dziękuję za bardzo dobrą współpracę Policji z samorządem. Takiej współpracy życzyłbym wszystkim – podkreślał Komendant Tokarczyk, dziękując również Komendantowi Wojewódzkiemu Policji – nadinsp. Krzysztofowi Pobucie.

Zarówno prezydent, jak i starosta podkreślali wysoki poziom współpracy z sądecką policją oraz osiągnięte przez jej funkcjonariuszy wyniki pracy, które przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. – Dziękuję za dobrą współpracę, która ma już wieloletnią tradycję. Życzę sobie żeby tak było nadal. Państwu życzę dalszych sukcesów w waszej pracy oraz by ten rok był dla Sądeczan jeszcze bezpieczniejszy – mówił Ryszard Nowak – Prezydent miasta Nowego Sącza.

Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki bardzo wysoko ocenił pracę Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. – Powiat nowosądecki jest jednym z największych w całej Polsce, ale wszystkie mierniki zostały zachowane, co pokazuje jak ciężko Policja pracuje. Jest to teren turystyczny dlatego tym bardziej gratuluję efektów i doceniam Państwa systematyczną i metodologiczną pracę – mówił Starosta Nowosądecki.

Komendant Tokarczyk podkreślił także, że finansowe wsparcie przekazane zostało również ze strony samorządów powiatu nowosądeckiego.

Na zakończenie pracę sądeckich policjantów ocenił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinspektor Krzysztof Pobuta, który podkreślił, że osiągnięte wyniki pracy są godne naśladowania, dziękując za to kierownictwu jednostki, a za jego pośrednictwem, wszystkim sądeckim policjantom. Pogratulował również wzorowej współpracy kierownictwa jednostki z lokalnymi samorządami.

– Dziękuję policjantom i pracownikom cywilnym za cały rok pracy. Dziękuję panu prezydentowi i panu staroście za wsparcie finansowe i przede wszystkim za waszą obecność tutaj. Bardzo mi zależy na tym, żeby wokół jednostek Policji tworzony był dobry klimat – powiedział na koniec odprawy Komendant Wojewódzki Policji.

/KMP Nowy Sącz