Przejdź do treści


Podczas wczorajszej sesji radni ustalili skład komisji Rady Miasta Nowego Sącza

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, radni ustalili przewodniczących oraz skład komisji stałych Rady Miasta a także Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg i Wniosków. Wczorajsze głosowania po raz pierwszy odbyły się przy pomocy specjalnego systemu do głosowania.
Skład poszczególnych komisji:
Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Teresa Cabała. Członkowie: Krzysztof Głuc, Andrzej Pancerz, Maciej Prostko i Józef Hojnor.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący – Andrzej Pancerz. Członkowie: Teresa Cabała, Ilona Orzeł, Krzysztof Krawczyk i Krystyna Witkowska.
Komisja Finansów Publicznych: przewodniczący – Krzysztof Dyrek. Członkowie: Teresa Cabała, Michał Kądziołka, Andrzej Pancerz, Grzegorz Fecko i Marta Poręba.
Komisja Infrastruktury i Środowiska: przewodniczący – Wojciech Piech. Członkowie: Michał Kądziołka, Teresa Dyrek, Iwona Mularczyk, Krzysztof Ziaja, Leszek Zegzda.
Komisja Statutowo-Prawna: przewodniczący – Maciej Prostko. Członkowie: Grzegorz Ledziński, Barbara Jurowicz, Krzysztof Głuc, Krystyna Witkowska.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: przewodniczący – Maciej Rogóż. Członkowie: Iwona Mularczyk, Janusz Kwiatkowski, Krzysztof Krawczyk, Krystyna Witkowska.
Komisja Edukacji: przewodniczący – Grzegorz Ledziński. Członkowie: Krzysztof Głuc, Tadeusz Gajdosz, Andrzej Pancerz i Krzysztof Ziaja.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: przewodnicząca – Barbara Jurowicz. Członkowie: Ilona Orzeł, Krzysztof Ziaja i Artur Czernecki.
Komisja Sportu i Turystyki: przewodniczący – Dawid Dumana. Członkowie: Janusz Kwiatkowski, Maciej Rogóż i Krzysztof Zaja.
Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi: przewodniczący – Leszek Zegzda. Członkowie: Wojciech Piech, Artur Czernecki, Krzysztof Krawczyk.
Obrady wczorajszej sesji zostały przerwane. Kontynuowane będą we wtorek, 4 grudnia.