Przejdź do treści

Po protestach branży turystycznej rząd rozszerza tarczę antykryzysową

Krynica-Zdrój - fot. Maciej Berowski

Po protestach branży turystycznej, które rozlały się po całej Polsce, rząd rozszerza tarczę antykryzysową.

Przedłużany lockdown bezlitośnie odbija się na turystyce, zamknięte hotele, pensjonaty, wyciągi narciarskie to koszmar między innymi dla mieszkańców Krynicy-Zdroju, którzy w głównej mierze utrzymują swoje rodziny z turystyki. Zdesperowani przedsiębiorcy i mieszkańcy Krynicy zorganizowali w ubiegłym tygodniu „Cichy protest” branży turystycznej.

Po protestach branży turystycznej i gastronomicznej rząd we wtorek, przyjął rozporządzenie rozszerzające pomoc dla przedsiębiorców o kolejne kody PKD.

Po rozszerzeniu z rekompensat w ramach tak zwanej „Tarczy Branżowej” będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach następujących kodów PKD:

  • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

W ramach tarczy przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek obrotów mogą skorzystać z następującego wsparcia:

  • Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
  • Wypłata dodatkowego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.
  • Mała dotacja wynosząca maksymalnie 5 tys. zł –  Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.
  • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Bieżące informacje na temat uruchomionych już instrumentów wsparcia można znaleźć na stronie: Aktualności – O ZUS – ZUS

/Autor: MB