Przejdź do treści


„Bezpieczni w cyberprzestrzeni” – Pilotażowy program Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Stowarzyszenie IPA Region Nowy Sącz

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu i Stowarzyszenie Internationale Police Association Region Nowy Sącz rozpoczynają pilotażowy program szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”, na temat bezpiecznych zachowań w sieci oraz ograniczenia negatywnych skutków korzystania z Internetu.

W ramach akcji policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu będą prowadzić zajęcia w trzech wytypowanych szkołach gimnazjalnych, (Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej Zdroju, Gimnazjum Publicznym w Łabowej, Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 2 im Orląt Lwowskich w Nowym Sączu). W czasie zajęć Funkcjonariusze rozmawiać będą z młodzieżą i rodzicami o zagrożeniach występujących w sieci. Między innymi dotyczących cyberprzemocy, uwodzenia w sieci, przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu oraz konsekwencjach prawnych dzieci i młodzieży w związku z popełnianiem czynów karalnych.

W czerwcu w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja, na której omówione zostaną zrealizowane działania oraz wnioski w zakresie tematu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Policji z Austrii, Słowacji oraz Czech, którzy zaprezentują działania realizowane w swoich w krajach w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni.

Planowane jest organizowanie kolejnych szkoleń w innych szkołach gimnazjalnych z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

źródło: nowy-sacz.policja.gov.pl