Przejdź do treści

Pierwsze naruszenia zasad kwarantanny na Sądecczyźnie

Fot. KMP Nowy Sącz

Policjanci z Nowego Sącza prowadzą trzy sprawy związane z naruszeniem zasad kwarantanny. W przypadku potwierdzenia którejś z nich skierują wniosek do sądu i powiadomią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Osoby objęte kwarantanną powinny stosować się do jej zasad i nie opuszczać miejsca izolacji by ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z tego względu policjanci przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy osoby nią objęte przebywają pod wskazanym adresem.

– Podczas wczorajszego sprawdzenia funkcjonariusze nie zastali w domu mężczyzny, który był objęty kwarantanną domową. Gdy zadzwonili do niego, okazało się, że pojechał po papierosy – informuje  podkom. Iwona Grzebyk-Dulak Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci zbierają też informacje czy mieszkańcy Sądecczyzny nie potrzebują wsparcia lub pomocy, a w przypadku wystąpienia takich sytuacji przekazują informację do służb, które takiej pomocy im udzielą, np. do ośrodków pomocy społecznej, służb sanitarnych, wojewody.

Surowe kary za niestosowanie się do zasad kwarantanny

  • W sytuacji, gdyby funkcjonariusze nie zastali osoby objętej kwarantanną pod wskazanym adresem, mogą podjąć czynności w sprawie o wykroczenie z art. 116 Kodeksu Wykroczeń dotyczące nieprzestrzegania przez osobę podejrzaną o chorobę zakaźną, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. Następnie kierują sprawę do sądu.
  • Niezależnie od podjęcia czynności w sprawie o wykroczenie, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na taką osobę wysoką grzywnę. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi kara w wysokości 30 tys. złotych.
  • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, policjanci będą przekazywać do prokuratury zebrane materiały dowodowe. Wówczas, w zależności od okoliczności działania osoby objętej kwarantanną, taka sytuacja będzie analizowana pod kątem popełnienia przestępstwa  z art. 161 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za takie przestępstwo grozi kara do roku więzienia.

Wizyta funkcjonariuszy to tylko jedna z form sprawdzenia, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do jej zasad. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Osoby nią objęte mogą też korzystać z bezpłatnej aplikacji „Kwarantanna domowa”.

Wprowadzone przepisy służą ochronie życia i zdrowia  nas wszystkich, dlatego nie można bagatelizować wprowadzonych poleceń i wytycznych, aby nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo zarażenia i dalszego rozprzestrzeniania się epidemii.

/źródło: KMP Nowy Sącz