Przejdź do treści


"Perły Sądecczyzny" – Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Rzeka Kamienica - W tle Bazylika Świętej Małgorzaty i wieża nowosądeckiego Ratusza - fot. Kamil Bańkowski IRART

Pod hasłem “Perły Sądecczyzny” rusza VII edycja konkursu fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach:

  1. ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).
  2. „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).
  3. „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do Konkursu można zgłaszać tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno-białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 21 x 30 cm (A4). Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG lub PDF.
Poznaj szczegółowe zasady konkursu – regulamin
Fotografie na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym lub przesyłką kurierską w usztywnionej kopercie na adres: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: “Konkurs fotograficzny”. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 22 marca 2017 roku.
Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły średniej, do której uczęszcza autor fotografii oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
Nagrody
Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Prace laureatów zostaną umieszczone w publikacji wydanej z okazji jubileuszowej V edycji konkursu. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 marca 2017 r. w trakcie wernisażu Debiuty 10 w II LO.
Wydarzenie objął honorowym patronatem prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

źródło: www.nowysacz.pl