Przejdź do treści


Otwarcie Centrum Kardiologii w Nowym Sączu

Otwarcie Centrum Kardiologii w Nowym Sączu - Fot. Maria Olszowska

Pół miliona osób z regionu Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego może liczyć na kompleksową opiekę kardiologiczną. Dzisiaj oficjalnie otwarto Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu Intercard z dzienną rehabilitacją, nowoczesną diagnostyką, leczeniem interwencyjnym i zabiegowym oraz farmakologicznym. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce! W spotkaniu wziął udział m.in. starosta nowosądecki Marek Pławiak, który od początku wspierał inicjatywę powstania tego ośrodka.

– W imieniu mieszkańców ziemi sądeckiej dziękuję za utworzenie w Nowym Sączu ośrodka oferującego specjalistyczne zabiegi kardiologiczne – mówił starosta Marek Pławiak. – Prowadzone przez Waszą Spółkę od dziesięciu lat Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii jest wyróżniającą się placówką medyczną na Sądecczyźnie. Dzięki stosowanym w nim nowoczesnym metodom i doskonałej opiece udało się uratować wiele osób, które w innych okolicznościach nie miałyby szans na przeżycie. Sądeczanie czują się dumni z otwarcia nowoczesnej placówki kardiologicznej w regionie. Są pewni, że oferowana tu opieka będzie na najwyższym poziomie. W imieniu władz Powiatu Nowosądeckiego dziękuję i gratuluję wspaniałej inwestycji. Pracownikom Centrum życzę wytrwałości w niesieniu pomocy, samych udanych zabiegów i dalszego rozwoju naukowego.

Z map potrzeb zdrowotnych wynika, że w naszym regionie ok. 500 tysięcy osób jest zagrożonych chorobami serca i naczyń. Od 10 lat w Nowym Sączu funkcjonuje Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu Intercard (ul. Młyńska 5). Powstał z założeniem leczenia ostrych stanów wieńcowych i dbałości o tzw. złotą godzinę.

– Celem lekarzy było, aby pacjent z zawałem jak najszybciej trafiał do ośrodka na stół zabiegowy, aby uratować mu życie oraz zniwelować uszkodzenia serca – tłumaczy prof. Dariusz Dudek, wybitny kardiolog i konsultant medyczny ośrodka w Nowym Sączu. – Taki chory musi mieć jak najszybciej podane leki rozpuszczające zakrzep, przetkane naczynie i założone stenty, by utrzymać drożność tego naczynia i, by jak najmniejszy obszar mięśnia sercowego uległ uszkodzeniu. Dzięki temu nie tylko ratujemy choremu życie, ale też zapobiegamy trwałemu inwalidztwu pacjenta.

Ośrodek przy ul. Młyńskiej 5 dotychczas wykonywał również planowe koronarografie, leczenie chorych z wadami serca, miażdżycy naczyń obwodowych, w tym angiografię kończyn dolnych, angioplastyki obwodowe, a także leczenie z zakresu elektrofizjologii, w tym zabiegi elektryczne, wszczepianie rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów, ablacje oraz diagnostykę i leczenie farmakologiczne. Ośrodek jest też przygotowany do zabiegów obejmujących tętnice szyjne i zapobiegania udarowi mózgu i leczenia udarów. Dotychczas, miesięcznie, w oddziale przy ul. Młyńskiej leczyło się ok. 150 pacjentów (14 łóżek).

Natomiast nowy budynek Centrum Kardiologii przy ul. Kilińskiego 68 to rozszerzenie profilu działalności o rehabilitację dzienną i edukację oraz innowacyjne zabiegi hybrydowe, a także możliwość przyjmowania i konsultowania większej ilości pacjentów i zmniejszenie kolejek.

– W nowym budynku, przy dodatkowych 25 łóżkach będzie można zapewnić leczenie mniej więcej 300 pacjentom miesięcznie – mówi Marcin Pasternak, prezes Zarządu Intercard Sp. z o.o. – Na parterze zlokalizowane są poradnie kardiologiczne oraz nowocześnie wyposażona rehabilitacja, na pierwszym piętrze oddział łóżkowy. Dodatkowo na trzecim piętrze znajduje się supernowoczesna sala hybrydowa do zabiegów kardiologiczno-chirurgicznych. Po raz pierwszy w regionie uruchomiona została rehabilitacja dzienna i nowoczesna diagnostyka, a także kompleksowy program edukacyjny dla pacjentów z chorobami serca i naczyń na taką skalę.

– Zależy nam na współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, ponieważ w dzisiejszym, starzejącym się społeczeństwie, pacjent z wieloma chorobami współistniejącymi wymaga kompleksowego podejścia i interdyscyplinarnej współpracy między lekarzami – mówi lek. med. Renata Korpak Wysocka, ordynator oddziału w Nowym Sączu. – Konsultujemy między innymi pacjentów onkologicznych, aby zapobiec ciężkiej niewydolności serca podczas terapii przeciwnowotworowych.

Nowa jednostka pozwala na kompleksowe leczenie pacjentów w subregionie sądeckim. To takie modelowe Centrum Kardiologii dla pół miliona populacji w Polsce Południowej. Pacjenci nie tylko mogą mieć wykonywane pełne spektrum zabiegów kardiologicznych wieńcowych, elektrokardiologii, zabiegów strukturalnych, ale także dzięki poradniom kardiologicznym i rehabilitacji otrzymują kompleksowe leczenie po zabiegach, uczestniczą w edukacji na temat profilaktyki chorób serca i naczyń.

– Leczenie szpitalne, sala operacyjna, porady, edukacja – to wszystko znajduje się w jednym Centrum Kardiologii – dodaje prof. Dariusz Dudek. – Powstała więc prawdziwa „szkoła serca dla pacjentów”. Duży wpływ na końcowy kształt Centrum Kardiologii w Nowym Sączu miały opinie pacjentów i debaty medialne.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in: starosta nowosądecki Marek Pławiak, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, sądeccy parlamentarzyści (Andrzej Czerwiński, Jan Duda i Józef Leśniak), przewodnicząca Sejmiku WM Urszula Nowogórska, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Agnieszka Pietraszewska-Macheta, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele sądeckiego biznesu, a także wybitni profesorowie kardiologii i kardiochirurgii z Małopolski na czele z prof. Jerzym Sadowskim.

/(olsz)