Przejdź do treści


Oświadczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie wprowadzających w błąd doniesień Gazety Krakowskiej

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel - źródło: UM NS

Poniżej prezentujemy oświadczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla  w sprawie pełnego niedopowiedzeń i insynuacji artykułu Gazety Krakowskiej, dotyczącego kamienicy położonej przy ul. Jagiellońskiej 53 w Nowym Sączu.

„Odnosząc się do wprowadzających w błąd informacji przedstawionych w artykule opublikowanym w portalu Gazety Krakowskiej w dniu 17 lipca 2022 r. podaję, co następuje:

W sprawie kamienicy położonej przy ul. Jagiellońskiej 53 ponownie pragnę podkreślić, że wszelkie posiadane udziały we współwłasności tej nieruchomości zostały przeze mnie sprzedane w roku 2017, tj. na długo przed objęciem przeze mnie funkcji Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Od tego czasu nie posiadam żadnego interesu prawnego czy ekonomicznego w rozstrzygnięciu sprawy sądowej, jak również nie interesuję się jej przebiegiem. Wyjaśnić przy tym należy, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, w razie zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa objętego sporem, nabywca może wejść w miejsce zbywcy jako strona postępowania wyłącznie za zezwoleniem strony przeciwnej. Po zbyciu udziałów taki wniosek został w postępowaniu sądowym złożony, jednak z niewyjaśnionych przyczyn to Pan Wojciech Butscher nie wyraził zgody na zmianę strony postępowania.

Odnosząc się do dot. rzekomych powiązań rodzinnych pracowników informuję, że w Urzędzie Miasta Nowego Sącza zatrudnionych jest ponad 400 pracowników oraz kilka tysięcy osób w podmiotach zależnych. Jest wysoce prawdopodobne, że niektórzy mogą być członkami rodzin osób, które ukończyły wydziały prawa na polskich uniwersytetach. Według mnie nie może to być podstawą do ograniczenia ich prawa do zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polski – dla mnie liczą się wyłącznie kompetencje. Zwracam również uwagę, że przeważająca część pracowników Urzędu Miasto została zatrudniona na długo przed objęciem przeze mnie funkcji Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Jestem również zdania, że ewentualne zastrzeżenia do pełnomocników procesowych powinny być kierowane bezpośrednio wobec nich w odpowiednim trybie. Próbę obciążania mnie przez osoby trzecie swoimi ewentualnymi niepowodzeniami procesowymi uważam za niepoważną.

Chciałbym podkreślić, iż podchodzę do wolności słowa z wielkim szacunkiem, ponieważ stanowi ona fundament demokratycznego społeczeństwa. Zdaję sobie również sprawę, iż pełniąc funkcję publiczną muszę być odporny na wszelkie, nawet najbardziej absurdalne, insynuacje. Jednocześnie apeluję o przestrzeganie podstawowych zasad i etyki dziennikarskiej, szczególnie przez podmioty należące do spółek Skarbu Państwa.”