Przejdź do treści


Ostatnie dni składania projektów do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza

źródło: bo.nowysacz.pl

Jeszcze tylko do 22 lipca można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r.

Swój projekt do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza na 2020 r. może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza posiadający zameldowanie stałe lub czasowe w Nowym Sączu a także osoby, które złożą oświadczenie, że są mieszkańcami miasta.

Jak złożyć projekt?
Projekt można wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bo.nowysacz.pl lub złóż go w wersji papierowej, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta.

Jesteś wnioskodawcą, a nie ukończyłeś 18 roku życia musisz pamiętać o dołączeniu zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.
Dołącz do formularza listę poparcia podpisaną obowiązkowo przez jednego mieszkańca Nowego Sącza. Gdy składasz wniosek w wersji elektronicznej dołącz skan listy poparcia.
Pamiętaj, że szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty, która jest określona dla danego osiedla.

W tym roku zgodnie z oczekiwaniami społecznymi środki finansowe zostały podzielona na 25 osiedli Nowego Sącza, dzięki temu na każdym z tych osiedli może zostać zrealizowane coś ciekawego, wystarczy tylko aby aktywni mieszkańcy z każdego osiedla złożyli projekty, a później na nie głosowali.

/źródło: UM NS