Przejdź do treści


Ogłoszono przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu

Nowosądecki Ratusz – fot. Maciej Berowski

Ogłoszono przetarg na pierwszy etap przebudowy ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu. Zakres prac, które zostaną przeprowadzone, obejmuje działania mającce na celu poprawę infrastruktury miejskiej.

W ramach przetargu, planowane są następujące prace:

  • wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudową,
  • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,
  • wykonanie ścieżki rowerowej,
  • wykonanie wodociągu oraz kanalizacji deszczowej,
  • montaż oświetlenia ulicznego, w tym doświetlenie przejść dla pieszych,
  • w ramach prowadzonych prac powstanie również duży parking na 54 samochody.

Oferty można składać do 7 grudnia 2023.