Przejdź do treści


Odpowiedź prezydenta Ludomira Handzla na pismo przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza

Ratusz w Nowym Sączu - Fot. Maciej Berowski

Na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza została opublikowana odpowiedź prezydenta Ludomira Handzla na pismo otrzymane od przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk.

W odpowiedzi na pismo przewodniczącej Rady Miasta z dnia 18 września 2019 roku, prezydent Ludomir Handzel deklaruje, że po odzyskaniu przez Miasto Nowy Sącz kontroli nad spółką Sądeckie Wodociągi wysokość opłat za wodę i ścieki zostanie dla mieszkańców Miasta obniżona.

Jak podkreślił prezydent Ludomir Handzel – Dopłacanie do kosztów funkcjonowania Sądeckich Wodociągów ze środków budżetowych w żaden sposób nie przyczyni się do znormalizowania sytuacji tej Spółki i obniżenia cen dostawy wody i odbioru ścieków, a wręcz przeciwnie, utrwali ten niezdrowy stan.

/źródło: UMNS