Przejdź do treści


Oddaj swój głos na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski

Jeszcze tylko do 5 października można głosować na projekty w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – Pula środków przeznaczonych na realizację zwycięskich inicjatyw to 8 mln zł. To ile z tych środków zostanie zainwestowanych na Sądecczyźnie zależy od liczby oddanych głosów.

Kto może głosować?
Swój głos może oddać każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok na wybrane przez siebie zadanie małe (czyli o zasięgu całego powiatu) lub duże (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Aż 33 spośród 150 wszystkich projektów dotyczy subregionu Sądeckiego.
Jak oddać głos?
Tak, jak w poprzednich edycjach BO – głosować można przez Internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania w oddziale urzędu marszałkowskiego w Nowym Sączu przy ul Jagiellońska 52 w Nowym Sączu , a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Lista zadać z subregiony sądeckiego:

Kod zadania Tytuł zadania Kwota zadania
SAD01 Wystrojony Folklor – zakup strojów regionalnych dla grup folklorystycznych z powiatu limanowskiego i nowosądeckiego 398 000,00 zł
SAD02 „Festiwal Światła” w Gorlicach 296 500,00 zł
SAD03 „Kino pod gwiazdami w patriotycznej odsłonie” – wraz z historycznymi inscenizacjami i publikacjami 400 000,00 zł
SAD04 Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamienicy 400 000,00 zł
SAD05 FolkoGranie 2019 397 000,00 zł
SAD06 Ekologia po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę 265 850,00 zł
SAD07 Budowa chodnika w ciągu DW 968 w miejscowości Lubomierz 346 000,00 zł
SAD08 Echo Beskidu 399 699,88 zł
SAD09 Poprawa opieki perinatalnej w powiece nowosądeckim oraz w mieście Nowym Sączu 400 000,00 zł
SAD10 Na pomoc sercu – profilaktyka chorób układu krążenia w subregionie sądeckim 398 000,00 zł
SAD11 Aktywność społeczna i kulturowa mieszkańców Subregionu Sądeckiego 400 000,00 zł
SAD12 Studio aktywnego seniora – zajęcia aktywności fizycznej dla osób 50+ Subregionu Sądeckiego 324 669,00 zł

 

SAD13 Bo jak nie MY to kto? 400 000,00 zł
SAD14 “Powstrzymać SMOG – kampania informacyjno-edukacyjna dla Nowego Sącza” 100 000,00 zł
SAD15 Bliżej kultury – oferta edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców Gminy Bobowa i okolic 99 600,00 zł
SAD16 II Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”, Gorlice-Łużna, 2 maja 2019 100 000,00 zł
SAD17 Powiat gorlicki w świetnej kondycji 99 360,00 zł
SAD18 Wieczory z kulturą – kino plenerowe w powiecie limanowskim 85 000,00 zł
SAD19 W poszukiwaniu tożsamości Lachów Limanowskich 81 000,00 zł
SAD20 “Nowe oblicze na kolejne 100 lat” – doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala 91 200,00 zł
SAD21 Bezpieczny Powiat Limanowski 76 000,00 zł
SAD22 Zakup strojów sportowych dla klubów sportowych Powiatu Limanowskiego 99 000,00 zł
SAD23 Stroje sportowe i taneczne dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego 99 750,00 zł
SAD24 Rozwijamy talenty. Warsztaty twórcze oraz zajęcia pozalekcyjne oraz naukowe inspiracje 100 000,00 zł
SAD25 „Na mystkowską modłę” – rozwój Zespołu Regionalnego Mystkowianie 99 842,00 zł
SAD26 Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej w Łososinie Dolnej 100 000,00 zł
SAD27 Rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Regionalnego Spod Przehyby. Zakup instrumentów, nagłośnienia oraz strojów lachowskich 99 900,00 zł

 

SAD28 „W babcinej chacie” – cykl warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe Lachów 96 600,00 zł
SAD29 Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Berest poprzez budowę chodnika wzdłuż DW nr 981 100 000,00 zł
SAD30 Aktywna młodzież 85 950,00 zł
SAD31 Poznajemy małoPOLSKĘ 100 000,00 zł
SAD32 Pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów przyrodniczych dla szkół powiatu nowosądeckiego 99 000,00 zł
SAD33 Pokonaj bariery 94 300,00 zł