Przejdź do treści


Odbudują zamek w Nowym Sączu?

fot. www.nowysacz.pl

Temat odbudowy zamku w Nowym Sączu, a także jego funkcji i przeznaczenia po odbudowie, to główne zagadnienia poruszane podczas odbywającego się w sądeckim ratuszu spotkania. Wzięli w nim udział Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jackiem Gyurkowichem, architekci z Politechniki Krakowskiej, mieszkańcy Nowego Sącza i zaproszeni goście.

Zamek Królewski w Nowym Sączu wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku. W czasie II Wojny Światowej niemieccy okupanci zamienili zamek w koszary i skład amunicji. W 1945 r. na skutek wybuchu uległ on całkowitemu zniszczeniu. W latach 50. odrestaurowano renesansową Basztę Kowalską oraz fragment murów obwodowych z attykami. W czasach świetności zamek w Nowym Sączu był bardzo okazały, miał 40 komnat i obwarowany był podwójną linią murów.

Urzędnicy z sądeckiego Ratusza poważnie myślą nad realizacją projektu odbudowy zamku królewskiego.

Kluczowe jest jednak znalezienie funkcji tego obiektu. Dotychczas nie mamy ustalonej funkcji, czyli sposobu jego użytkowania: czy to będzie funkcja muzealna, wystawiennicza, czy może hotelowa czy jakaś inna usługowa – tłumaczy Mirosław Trzupek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza. – Jeśli to będziemy mieli ustalone, będziemy mogli podjąć decyzję o realizacji projektu odbudowy. Musimy zdecydować, czy pójdziemy w kierunku odtworzenia starej bryły, czy budowy w tym miejscu zupełnie nowego obiektu – dodaje dyrektor Trzupek.

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoła, byłego Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Istnieją zasadniczo trzy podejścia do ruin zamków i innych obiektów historycznych. Ruiny można pozostawić w takiej postaci, w jakiej są i tylko je zakonserwować, można zrekonstruować mniej lub bardziej wiernie lub wybudować obiekt od nowa. Dr Gaczoł dał liczne przykłady wszystkich trzech ścieżek postępowania.

A jak postąpić w Nowym Sączu? Przykłady konkretnych rozwiązań dała prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich w swoim wykładzie “Nowa architektura w historycznych zamkach Europy Zachodniej”. Autorka wykładu pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Światowe trendy w dziedzinie odbudowy i konserwacji zabytków mogą, choć nie muszą zostać zastosowane w odbudowie (rekonstrukcji) sądeckiego zamku. Kolejny krok w tym kierunku został zrobiony.

źródło: www.nowysacz.pl