Od 1 sierpnia istotne zmiana w programie “Rodzina 500+”

Opublikowano 29 lipca 2017 przez
Od 1 sierpnia istotne zmiana w programie “Rodzina 500+”

Od najbliższego wtorku (1 sierpnia) wchodzą w życie zapowiadane od dawna zmiany w programie “Rodzina 500+”. Trzeba biedzie również ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia.

Zasady Programu “Rodzina 500+”

Główne zasady programu pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu “Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wniosek w sierpniu – świadczenie w październiku

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Wszelkie szczegóły na temat Programu “Rodzina 500+” można znaleźć pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

Pozostałe świadcznia

Również od 1 sierpnia 2017 r.  można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku. Wszelkie szczegóły na ten temat znajdują się pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/komunikaty/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/.

Od 1 sierpnia można także składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku.  Wszelkie szczegóły na ten temat można znaleźć pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/.

Gdzie szukać formularzy wniosków?

Formularze wniosków Programu “Rodzina 500+” można pobrać:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 13, pok. 8 (od 27  lipca br),
 • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  www.mops.nowysacz.pl (od 31 lipca  br.),
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-   dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

 1. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Żywiecka 13:
  – wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego – pokój nr 3 (parter): poniedziałek w godzinach:
  8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,
  – wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” dla wnioskodawców,
  których nazwisko rozpoczyna się na literę:
  – A – J  – pokój nr 216 (II piętro)
  – K – O – pokój nr 205 (II piętro)
  – P – Ż – pokój nr 204 (II piętro)
  Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego “Rodzina 500+” na drugie i kolejne dziecko (bez ustalania dochodu rodziny) – pokój nr 120 (I piętro)
 2. Za pośrednictwem poczty.
 3. Bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem:
  – Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
  alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze 500+,
  – bankowość elektroniczną, PUE ZUS – wnioski o świadczenie wychowawcze 500+),
  – Platformy Usług Elektronicznych ZUS (wnioski o świadczenie wychowawcze 500+) oraz
  – Profilu Zaufanego – wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie
  wychowawcze 500+.

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty przyznanych świadczeń

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

 •  złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do 30 września, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do  31 października, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do 31 stycznia, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz  wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następującego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)

 • złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata przysługująca za listopad następuje do 30 listopada.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do 31października, ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia.
 • złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 listopada do 31 grudnia,  ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następującego roku.

/źródło: MRPiPS, MOPS Nowy Sącz;