Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego

Szkoła średnia