Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego

Urzędy i Instytucje

Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego obejmuje Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.