Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Szkoła podstawowa