Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Szkoła podstawowa