Spółka Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu

Spółki komunalne

Spółka Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu, spółka w organizacji.