Sądeckie Wodociągi sp z o.o.

Spółki komunalne

Przedmiotem działalności spółki Sądeckie Wodociągi sp z o.o. jest między innymi ujmowanie, uzdatnianie, badanie, dostawa i dystrybucja wody do odbiorców na terenie miasta Nowego Sącza i okolicznych gmin oraz odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola składu ścieków a także eksploatacja oraz remonty obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.