Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z o.o.

Spółki komunalne

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z o.o. zajmuje się między innymi budowaniem i nabywaniem domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadzie najmu. Ponadto wykonuje remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na wynajem, oferuje także wynajem lokali użytkowych znajdujących się we własnych zasobach gminy.

Godziny otwarcia:
do piątku w godzinach: 07.00 – 15.00