Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Inne placówki medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.