Sądecki Urząd Pracy

Urzędy i Instytucje

Sądecki Urząd Pracy realizowane zadania mające na celu promocje zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacje zawodową osób bezrobotnych z terenu miasta Nowego Sącza.

Godziny przyjęć:
godziny pracy w SUP: poniedziałek – piątek: 07.00 – 15.00
godziny przyjęć klientów w SUP: poniedziałek – piątek: 07.00 – 14.00
godziny przyjęć klientów w SUP w każdy przedostatni czwartek miesiąca: 07.00 – 13.00