Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Spółki komunalne

Podstawowym celem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie.