Urzędy i Instytucje

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej.