Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

Urzędy i Instytucje

Godziny pracy urzędu:
w poniedziałki: od 7.30 do 15.30
od wtorku do piątku: od 7.15 do 15.15

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 13.30 – 14.30