Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoła wyższa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1998 roku. Otwarto wtedy trzy pierwsze instytuty:
Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;
Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;
Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla naszej uczelni – minęło 20 lat od jej powstania.
Od tamtego czasu wybudowano kolejne instytuty:
Instytut Kultury Fizycznej
Instytut Techniczny
Instytut Zdrowia
Rok rocznie PWSZ w Nowym Sączu przyciąga studentów, oferując im coraz szerszą ofertę edukacyjną popartą doświadczeniem wykładowców.