Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

Organizacje i Stowarzyszenia

Działalność Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin polega na organizowaniu systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Ośrodek świadczy również pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym oraz członkom tych rodzin, pochodzącym z terenu Miasta Nowego Sącza, przeżywającym kryzysy i trudności emocjonalne.