Nowosądecka Mała Galeria

Galeria sztuki

Nowosądecka Mała Galeria zajmuje się promocją oraz upowszechnianiem twórczości profesjonalnej. Organizowane tutaj są wystawy plastyczne, spotkania autorskie, wieczory poezji, warsztaty plastyczne, recitale, spektakle, koncerty, akcje artystyczne oraz happeningi.